Enquête ‘Sport- en bewegen’

Wijkraad De Bunders is blij met de mogelijkheden in de wijk met betrekking tot sport en bewegen. Het Bunderspark biedt volop mogelijkheden; een aantal voorzieningen is de laatste jaren gerealiseerd: de skatebaan, een multicourt, een tokkelbaan etc. Daarnaast zijn er verspreid in de wijk kleine en grotere speelterreinen en is de spoordijk een geliefd wandelgebied geworden.

Op dit moment is Wijkraad de Bunders aan het nadenken over initiatieven om van De Bunders een nog ‘gezondere’ wijk te maken met o.a. voldoende mogelijkheden tot bewegen en sporten. Daarom zijn wij erg benieuwd naar uw sport- en beweeggedrag en uw mening over en behoefte aan de voorzieningen daarvoor in de Bunders. Wij willen u vragen om de digitale enquête over dit onderwerp in te vullen.

Link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/LPS7J26  .

U kunt de enquête invullen tot 15 januari 2021.

Voor wie niet in staat dit digitaal in te vullen, ligt een papieren versie klaar bij de Bike Store in winkelcentrum De Bunders. U kunt het ingevulde exemplaar daar ook weer inleveren